İslam’da burçlar İslam’da burçlar
Rahman ve Rahim olan ve bizi yoktan var eden Allah'ın adıyla selat ve selam tüm kainatın efendisi Resulullah aleyhi selamın ve onun yolunun takipçilerinin... İslam’da burçlar

Burcun manası; insanları doğdukları aylara göre gruplayarak geleceğini okumaya ve kaderine dair konuşmaya denir. İlk ne zaman ortaya çıktığına dair birçok söylenti vardır. Fakat ilk olarak Yunanlılar tarafından astrolojik kehanet biçimini kendi mitolojileriyle ve yeni geometri bilimiyle birleştirip zodyaka denilen kişisel bir astroloji çıkardılar. Yunancada bu kelime hayvanlar dairesi manasına gelir. Onlara göre güneşin bir yıl boyunca gökyüzünde izlediği eliptik yörüngesi; koç-boğa-yengeç gibi her biri bir hayvan tarafından simgelenen ve yılı belirleyen on iki parçaya bölünür. Böylece Yunanlılar yıldızların yaşamlarındaki etkilerini merak eden kişileri kandırarak yıldız falını ortaya çıkardı. Batı dünyası bu astrolojiyi almadı çünkü biliyorlardı bu bilgiler bilimsel bilgi değildir tahminden öteye geçmiyor yani bir varsayımdır. Yunanların kullandığı bu yöntem gerçekle uyuşmamakta ve yalan üzerine kuruluydu. Aslında batı yani Hristiyan astrolojisi temelini Arap astrolojisinden alır. Göksel konumun matematiğini ilk geliştirenler Müslüman Araplar olmuştur. Trigonometri batı dünyasına Arap Alimlerden geçmiştir. Günümüzde kullanılan uzay matematiğinin en önemli temel taşları yine Müslüman Alimler tarafından alınmıştır dolayısıyla batı dünyası bunları alıp geliştirirken Yunanlıların kehanet ve fal oklarına mı ihtiyaç duyarlar? Yunanlardan Hintlilere oradan da mısıra kadar gelmiştir bu sözde astroloji diye yutturulan fal okları hatta bir dönem Osmanlı saraylarında bile her hükümdarın bir saray müneccimi vardı. Padişaha neyin ne zaman yapılmasının daha uygun olduğunu söylerdi bahsettiğimiz Osmanlının son yüzyılında olmuştur.

Böylece burçların ilk nerede ve kimlerin ortaya çıkardığından bahsettik asıl mesele bugün Yunanlılar ve Hintlerden ziyade Müslümanım diyen insanların rağbet göstermesidir. Âlimlere göre bu tür şeytani işlerin temelinde hurafeler ve boş vasıtalardan yardım istemek yatıyor fal oklarının kâhinliğin ve burçların İslam’da yeri yoktur. Neml suresi 65. Ayette yüce rabbimiz ; ” deki gökler ve yerde gaybı Allah’tan başka bilen yoktur” diye buyuruyor. Biz gelecekten haber getirene inanmayız Allah Subhanehu ve Teâlâ bundan kaçınmamızı emreder. Ayrıca En’am süresi 59. Ayette Rabbimiz; ”Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ancak o bilir” diye buyuruyor.

Evet, bugün Müslümanlar ne yazık ki yaptığı işi İslam’a göre ölçüp biçmeden hemen hayatında faaliyete geçiriyor. Bildiğiniz gibi bugün artık gazetelerde ve dergilerde burçlar yayımlanıyor. Sosyal paylaşım adresleri artık bunlarla dolmuş taşmış ve bazı kendini bilgin sayan bazı kişiler tarafından da insanların kaderleriyle ilgili yorumlar yapılıyor ve karakter özelliklerinizi verebildiklerini iddia ediyorlar. İnsandan gelen ezelden merak duygusu sayesinde epey para kazanıyorlar. Bazı burçların ve gezegenlerin konumlarına göre ilgili yıldızlardan bazı ışınların bizi etkilediğini ve özelliklerimizi şekillendirdiğini söylüyorlar. Bunlar insanların ruhi dengelerine olumsuz etki yaptığı gibi saçma ve aldatmalardan ibarettir. Rabbimiz elbette her şeyi bir sebebe bağlaması gibi yıldız ve gezegen hareketleri de bir şeyler anlatıyor. Mutlaka bizlere ilk anlattığı gerçek ise kâinattaki bu muhteşem nizamın bir yaratıcısının varlığı olmalı. Fakat her şey bunu gösterirken insanlar yıldız ve gezegenlere tapar konuma sürüklenebilmektedir. Bu konuda Resulullah’a aleyhi selamın en sahih hadisi şudur; ”Bir kimse gider de verdiği haber konusunda kâhini tasdik ederse, Allah’ın Muhammed’e indirdiğini inkâr etmiş olur” (tirmizi, ibni mace, ahmed bin hanbel)

Değerli kardeşlerim yüce Rabbimiz bizlere Kur’an’da ayı, güneşi, yıldızları, gök cisimlerini ve semavatı delil göstererek bolca tefekkür sahasına çekiyor, hiçbir zaman astroloji malzemelerini kullanarak ve burçlara dayanarak gelecek veya gaybi yorumlara yer vermiyor. Zaten astroloji Kur’an’dan yardım alır Kur’an astrolojiden yardım almaz. Allah hepimize hakiki bir iman nasip etsin ve bizleri bu şeytani oyunlardan korusun. Amin

Esselamun aleykum
AYETULLAH ÖZDEN / SÖZ VE KALEM

Yorum Yap!
Misafir Yazar

Misafir Yazar

No comments so far.

Be first to leave comment below.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir